Obchodní podmínky

Dodací podmínky v ČR
Většinu zboží jsme schopni dodat do třech pracovních dnů po celé ČR.

Důležité upozornění:

- Způsob jakým k vám zboží dopravíme volíme vždy dle velikosti aktuální objednávky.
- Ceny za dopravu zboží přepravní službou jsou odvozeny od hmotnosti a rozměru zásilky:

Využíváme služeb těchto přepravních společností: PPL nebo vlastní dopravu
Ceny za dopravu zboží firmou, jsou odvozeny od celkové hmotnosti objednávky a vzdálenosti od našeho skladu.

Osobní odběry
Pokud si zvolíte před odesláním objednávky jako způsob dopravy osobní odběr, můžete si zboží vyzvednout v našem prodejním skladě na adrese:

Hutní a plotové centrum
Dvůr Rybník 380
684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 608 192 744

Tel.: 777 640 828

V momentě kdy bude zboží nachystáno, upozorníme vás e-mailem k jeho převzetí.

Prosíme zákazníky, kteří zaplatili zboží předem, aby si e-mail s upozorněním k převzetí vytiskli a přinesli s sebou - bez jeho předložení nemůže být zboží vydáno.
Platební podmínky
Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba v hotovosti při předání, dobírkou nebo platba předem - převodním příkazem.

Záruky
Pokud není uvedeno jinak záruka na veškerý sortiment je 24 měsíců.

Objednávka
Objednávka obsahuje přesnou specifikaci zboží a jeho množství, kontakty a jména osob odpovědných za objednání a převzetí předmětu plnění, požadovaný termín a místo dodání. Za závaznou objednávku se považuje elektronické, písemné doručení zálohové faktury a její následná úhrada kupujícím.
Storno objednávky ze strany kupujícího.
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před úhradou zálohové faktury. V případě stornování potvrzené ( uhrazené ) objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu případnou škodu vzniklou tímto jednáním.
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.


Ochrana osobních údajů:

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.)


Závěrečná ustanovení:

1.) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou a následnou úhradou zálohové faktury je kupující neodvolatelně vázán.
3.) V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 
Reklamační řád
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem), nebo osobně ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

Reklamační řád pro přepravní službu:
Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat.
Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.
Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.
Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.
Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Aby k vám zboží přišlo v pořádku, ošetřujeme je velmi pečlivě.

Při reklamaci:

- Má zákazník právo na vrácení poštovného.
- Možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní.  
- Náklady na použití elektronických komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám.

Kontakt:

Tylová Eva

Topolová 1344

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 74144839

Číslo účtu: 2300085682/2010
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně